Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013


"Η ομαδική ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού από την Διοίκηση θα προσέθετε ασφάλεια στους εργαζόμενους "


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ

Οι συνθήκες που βιώνουμε ως εργαζόμενοι είναι πρωτόγνωρες.
Οι μειώσεις των μισθών μας, σε συνδυασμό με την ακρίβεια και την επιβολή καθημερινών νέων φόρων, μας κατατάσσουν στην κατηγορία των πολιτών που δεν μπορούν να  ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της καθημερινότητας.
Οι εργαζόμενοι στην ΔΕΗ βρίσκονται στα όρια της αναξιοπρεπούς διαβίωσης.
Σε αυτήν την κατάσταση έχει προστεθεί και η εργασιακή ανασφάλεια, για  τα μελλοντικά σχέδια της τρικομματικής κυβέρνησης, όσον αφορά την πορεία  της ΔΕΗ.
Το συνδικαλιστικό κίνημα παλεύει για την διατήρηση της υπάρχουσας μορφής της Επιχείρησης και του μισθολογίου.
Ως σύλλογος, εκτιμούμε ότι πρέπει επίσης να ασχοληθούμε σοβαρά και να διεκδικήσουμε θέματα που έχουν σχέση με την εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων και τον κοινωνικό μισθό τους .
Είμαστε σίγουροι ότι τέτοιου είδους ζητήματα μας απασχολούν πάρα πολύ και η επίλυσή τους θα  ανακουφίσει ουσιαστικά.
Με την προηγούμενη ανοιχτή επιστολή μας προς τον Πρόεδρο της Επιχείρησης θέταμε το θέμα της δυνατότητας μετακίνησης
των εργαζομένων μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ.
Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μαζί του, έγινε διεξοδική συζήτηση για το θέμα, αναλύθηκε γιατί πρέπει να αντιμετωπιστεί από την Διοίκηση με μεγάλη  σοβαρότητα και προσοχή και ότι πρέπει να αναλάβει με το συνδικαλιστικό κίνημα τις  απαιτούμενες πρωτοβουλίες.
Για το ίδιο θέμα έγινε συνάντηση και με τον Πρόεδρο της ΡΑΕ ως εμπλεκόμενη αρχή στην λειτουργία του ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.
Κατά την άποψη μας, όπως έχουμε επιχειρηματολογήσει σοβαρές αντιρρήσεις δεν υφίστανται. Τα αποτελέσματα για τις εταιρείες του Ομίλου και τους εργαζόμενους σε αυτήν,  σίγουρα θα είναι θετικά.
Το δεύτερο θέμα που αναπτύξαμε είναι για εμάς επίσης πολύ σοβαρό. Σχετίζεται με τα συνεχιζόμενα εργατικά ατυχήματα στον Όμιλο και την άθλια κατάσταση της Δημόσιας Υγείας, κυρίως λόγω των μνημονιακών περικοπών στον τομέα.
Τα εργατικά ατυχήματα στην Επιχείρηση έχουν πολλαπλασιαστεί.
Οι λόγοι σε όλους είναι γνωστοί.
Είμαστε η μοναδική Επιχείρηση που σχεδόν όλο το προσωπικό εργάζεται, λόγω της φύσεως εργασίας, σε δυσμενές ανθυγιεινό περιβάλλον, εκτεθειμένο διαρκώς σε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την σωματική ακεραιότητα.
Δεν είναι δυνατόν επιχειρήσεις που δεν καλύπτουν τις σοβαρές αυτές προϋποθέσεις να έχουν προχωρήσει στην επίλυσή του σοβαρού αυτού προβλήματος για το προσωπικό τους και ο Όμιλος  ΔΕΗ, η μεγαλύτερη τεχνική εταιρεία της χώρας, να υστερεί σε αυτόν τον τομέα.
Είναι επιτακτική ανάγκη ο Όμιλος  να ασχοληθεί σοβαρά και με δεδομένη  την κατάσταση που επικρατεί στην Δημόσια Υγεία να καλύψει, επί πλέον, ασφαλιστικά ( ιατρικά – νοσοκομειακά ) όλο το προσωπικό 
Η ομαδική ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού από την Διοίκηση θα προσέθετε ασφάλεια στους εργαζόμενους αλλά και στις Επιχειρήσεις του Ομίλου ΔΕΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου