Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή στη ΔΕΗ για να συνταξιοτοτήσει όσους έχουν υπερβεί τα νόμιμα ορια ηλικίας

Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 4046/12 για συγκεκριμένες κατηγορίες μισθωτών.
Κύριε πρόεδρε
Στο κεφάλαιο Ζ” του ΚΚΠ/ΔΕΗ (άρθρο 34) γίνεται αναφορά στη λύση της σύμβασης με την συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

1. Η σύμβαση εργασίας με το τακτικό προσωπικό λύνεται αυτοδικαίως, χωρίς καταβολή αποζημίωσης ή άλλη διατύπωση, μόλις ο μισθωτός συμπληρώσει το όριο ηλικίας, σύμφωνα τις ακόλουθες διακρίσεις:
- Το 65ο έτος για το προσωπικό των μισθολογικών κλιμακίων Τ,Α,Β (Ανώτερη και Ανώτατη εκπαίδευση)
-Το 62ο έτος για το προσωπικό των μισθολογικών κλιμακίων 1Α (Μέση Εκπαίδευση)
-Το 60ο έτος για το προσωπικό της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε).
Είναι γνωστό ότι το συγκεκριμένο άρθρο του ΚΚΠ/ΔΕΗ, καταργήθηκε από τις 14/2/2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4046/12 ο οποίος στις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 5 ορίζει ότι: οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που υπάγονται ή που είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα που έχουν όρους για την λήξη αυτών των συμβάσεων (με την συμπλήρωση κάποιου ορίου ηλικίας ή με την συμπλήρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης) μετατρέπονται σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, με άμεση ισχύ. Επομένως σε περίπτωση καταγγελίας των ως άνω συμβάσεων, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της νομοθεσίας για συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Είναι επίσης γνωστό ότι η ΔΕΗ Α.Ε, ορθά, δεν κατήγγειλε καμία σύμβαση καθώς υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού.
Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε το οξύμωρο της υπόθεσης αφού εάν δεν είχε ψηφιστεί ο Ν. 4046/12, θα είχαν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΚΚΠ/ΔΕΗ που σημαίνει ότι θα είχατε προχωρήσει στη αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων για αρκετούς μισθωτούς (μισθωτοί που με έναν πρόχειρο υπολογισμό για την διετία 2012 – 2013, θα ήταν περισσότεροι από 140).
Άλλωστε όλοι αυτοί έχουν πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και πάγια θέση του Συνδικαλιστικού Κινήματος είναι ότι όλοι όσοι έχουν πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα (πολύ δε περισσότερο όταν καλύπτουν και τα ανώτατα όρια ηλικίας της κατηγορίας τους) να αποχωρούν από την ενεργό δράση για να δημιουργούνται προϋποθέσεις νέων προσλήψεων και να δίδεται η δυνατότητα ανανέωσης του δυναμικού της επιχείρησης με νέο προσωπικό. Εξάλλου γνωρίζετε ότι σήμερα επιβαρύνουν και συμπιέζουν το μέσο κατά κεφαλήν ανώτατο όριο αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4024/12 αφού κατέχουν τα ανώτατα μισθολογικά κλιμάκια.
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπό προϋποθέσεις και εάν συντρέχουν εξαιρετικοί υπηρεσιακοί λόγοι, θα μπορούσε να παραταθεί το όριο ηλικίας των συγκεκριμένων μισθωτών. Ωστόσο αυτό δεν αφορά στο σύνολο των μισθωτών που υπερέβησαν τα προαναφερόμενα όρια ηλικίας πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για τα λεγόμενα «ψυγεία» και όσους έχουν συνδικαλιστική ιδιότητα.
Κύριε Πρόεδρε
Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέραμε και στη λογική πάντα του να συμβάλουμε προς την κατεύθυνση εξυγίανσης καταστάσεων, αρμονίας στη λειτουργικότητα της επιχείρησης και τήρησης των κανονισμών, ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ σας καλεί να προχωρήσετε σε καταγγελία των συμβάσεων όλων όσων έχουν πλήρη συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα και υπερέβησαν το όριο ηλικίας της κατηγορίας τους αποδεικνύοντας εμπράκτως και τη δική σας πρόθεσή για ανανέωση της επιχείρησης η οποία και αποτελεί βασική αναγκαιότητα.
Για το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Αδαμίδης Αθανάσιος Μάστορας

Βεντέτα της Κομισιόν με τη ΔΕΗ για τον λιγνίτη

Τις διαστάσεις βεντέτας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της ΔΕΗ έχει λάβει η υπόθεση της απελευθέρωσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Και πρόκειται για βεντέτα, η τρίτη πράξη της οποίας εκτυλίχθητε την περασμένη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο, αφού η εκχώρηση σε ιδιώτες μέρους της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ , επιβάλλεται ούτως ή άλλως, από την Τρόικα και το Μνημόνιο, ενώ το σχέδιο για την πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ έχει ήδη δρομολογηθεί από την κυβέρνηση .
Παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει να λάβει και την ανάλογη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και για το λόγο αυτό άσκησε αίτηση αναίρεσης σε προηγούμενη, «αθωωτική» για τη ΔΕΗ απόφαση του Δικαστηρίου.
Για την ιστορία πρέπει να πούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κρίνει από το 2008 ότι η Ελλάδα παραβιάζει τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων διατηρώντας σε ισχύ προνομιακά δικαιώματα υπέρ της ΔΕΗ για την εκμετάλλευση λιγνίτη, δημιουργώντας ανισότητα ευκαιριών μεταξύ επιχειρήσεων όσον αφορά στην πρόσβαση σε λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και παρέχοντας στη ΔΕΗ τη δυνατότητα να διατηρεί ή να ενισχύει τη δεσπόζουσα θέση της στην Ελληνική αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα το 2008 εξέδωσε απόφαση κοινοποιώντας τα μέτρα που προτίθετο να λάβει και το 2009 κήρυξε τα μέτρα δεσμευτικά.
Ακολούθησε η προσφυγή της ΔΕΗ ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, με τις οποίες η εταιρεία ζήτησε την ακύρωση τόσο της απόφασης του 2008 όσο και της απόφασης του 2009. Στις 20 Σεπτεμβρίου 2012 το Γενικό Δικαστήριο έκανε δεκτά τα αιτήματα της ΔΕΗ και ακύρωσε τις δύο αποφάσεις της Επιτροπής.
Την περασμένη εβδομάδα λοιπόν εκτυλίχτηκε η τρίτη πράξη της βεντέτας στο Λουξεμβούργο και στις 5 Δεκεμβρίου ο Γενικός Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα καταθέσει τις προτάσεις του ώστε στη συνέχεια και κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές του 2014 να εκδοθεί η οριστική απόφαση. 
 

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Όταν ο Βενιζέλος «έβγαζε λάδι» τον Άκη και τον Γιάννο

“ Ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Ανδρέας Λοβέρδος, το 2005 υπερασπίστηκαν με πάθος τον Άκη Τσοχατζόπουλο και τον Γιάννο Παπαντωνίου στην εξεταστική επιτροπή για τα TOR M1  ”
Periodista
Έτος 2005. Εφτά χρόνια πριν συλληφθεί ο Άκης Τσοχατζόπουλος και οχτώ χρόνια πριν ξεκινήσει η δίκη του, πολύ πριν δηλαδή κύκλοι του κόμματος Βενιζέλου ή του (πρώην) ΠΑΣΟΚ αρχίσουν να διακινούν δεξιά κι αριστερά ότι ο πρώην υπουργός και άλλοτε πανίσχυρος υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ είναι «ντροπή για την παράταξη» υποστηρίζοντας ότι βλέπουν τη δίκη του σαν κάθαρση και αναγκάζοντας τον να ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζεται ως εξιλαστήριο θύμα, ακόμη και από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, ο σημερινός πρόεδρος του κόμματος που συμμετέχει στην τρικομματική συγκυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά υποστήριζε με πάθος τον Άκη Τσοχατζόπουλο και τον Γιάννο Παπαντωνίου στην προανακριτική επιτροπή της βουλής για τα εξοπλιστικά προγράμματα.


Ήταν η περίοδος που βρισκόταν βρισκόταν σε εξέλιξη η εξεταστική επιτροπή για τα ΤΟΡ Μ1Υπερασπιστές του Ακη Τσοχατζόπουλου, αλλά και του Γιάννου Παπαντωνίου ήταν οι τότε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγοι κύριοι Ευάγγελος Βενιζέλος και Ανδρέας Λοβέρδος.
Ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τότε απλός βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος μάλιστα, μετά από πίεση που είχε δεθεί, είχε παραδεχθεί ότι είχε συντάξει ο ίδιος το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση. Ιδού τι ανέφερε το σχετικό πόρισμα «Δεν προκύπτει κανένα στοιχείο πιθανής τέλεσης ποινικού αδικήματος από τους κυρίους Τσοχατζόπουλο και Παπαντωνίου (…), που επί μήνες προσεβλήθησαν και διασύρθηκαν αδίκως». Το κείμενο έχει τις υπογραφές των Ευ. Βενιζέλου, Αλ. Ακριβάκη, Αν. Λοβέρδου, Μ. Καρχιμάκη, Κ. Κουλούρη, Γ. Νιώτη, Σ. Κοσμίδη, Γ. Παπαγεωργίου και Ηλ. Παπαηλία...


Στις 25 Φεβρουαρίου του 2005 στην Ολομέλεια της Βουλής, όταν εισήχθη προς συζήτηση το πόρισμα της εξεταστικής στη βουλή ο Βενιζέλος έλεγε με πάθος «Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε ως ένα τεράστιο πολιτικό και ενδεχομένως ποινικό σκάνδαλο και σήμερα (25/2/2005) η υπόθεση αυτή έχει εξατμιστεί (…) Μας λέει Ν.Δ. ότι υπάρχει ύποπτη διακίνηση χρημάτων με δήθεν παραλήπτες, οποίοι μπορεί να είναι και πολιτικά πρόσωπα. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως!». 

Όπως εξελίσσεται σήμερα η υπόθεση, ο Ευάγγελος Βενιζέλος διαψεύδεται, αλλά και δείχνει ανακόλουθος σε ότι αφορά στη στάση του απέναντι στον Άκη Τσοχατζόπουλο. Διότι τότε υποστήριζε με πάθος ότι οι κατηγορίες που εκτοξεύονταν σε βάρος του Άκη Τσοχατζόπουλου και κατ' επέκταση του ΠΑΣΟΚ αποτελούσαν πλεκτάνη, ενώ σήμερα ο ίδιος φροντίζει να καθιστά γνωστό ότι "Έχουμε αποβάλλει τον Άκη Τσοχατζόπουλο από το σώμα του ΠΑΣΟΚ". Μάλιστα ενώ εκφωνήθηκε στη δίκη που διεξάγεται σήμερα, ως μάρτυρας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος αποφάσισε να μην παραστεί.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει να δει κανείς τους διαλόγους στη συζήτηση στο πλαίσιο εκείνης της εξεταστικής επιτροπής της βουλής για τις εταιρείες «DRUMILAN OFFSET» και «DRUMILAN INTERNATIONAL», με τις οποίες φέρεται να συνδέεται ο άλλοτε πανίσχυρος Άκης Τσοχατζόπουλος. 
Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Εχουμε την «DRUMILAN OFFSET» και την «DRUMILAN INTERNATIONAL», η οποία κατοικοεδρεύει στον φορολογικό παράδεισο των Παρθένων Νήσων.
ΑΝ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι τα θέλετε τώρα αυτά;
Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Αυτές οι εταιρίες είναι κάτοχοι λογαριασμού…
ΑΝ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ουδέν πολιτικό πρόσωπο είναι αναμεμειγμένο. Θα το δείξει και το μέλλον.
Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Οταν πρωτοανακαλύφθηκε ο λογαριασμός, ο κ. Βενιζέλος -γνωστός χιουμορίστας- έσπευσε να πει ότι είναι αριθμός τηλεφώνου. Ε, δεν είναι. Είναι λογαριασμός που ακολουθεί υπόγειες διαδρομές…
ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Πήρα τηλέφωνο και βγήκε ο Σπ. Σπηλιωτόπουλος!
Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: …από Μόσχα, Νέα Υόρκη, Κύπρο και Ελβετία. Είκοσι ένα εκατομμύρια δολάρια. Φθήνιες. Φυσικά ο παραλήπτης αγνοείται.
ΑΝ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ποιους αφορούν αυτά; Πάλι υπόνοιες;
Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Ρε, πού πήγαν τα λεφτά είναι το θέμα. Αφήστε τις σοφιστείες.
Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Πάμε τώρα στο κείμενο και όχι στο μελάνι που ρίχνει ο κ. Βενιζέλος ως άλλη  σουπιά στην αοριστία και τη σύγχυση.
ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Εχω ρίξει και μελάνι για το κείμενο. Παραγωγική.
Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Οταν μιλάμε για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, η ζημία τού να βρεθούν οι αποθήκες του Στρατού χωρίς σφαίρες και χωρίς φυσίγγια δεν λέγεται δωροδοκία ή απιστία. Αλλιώς λέγεται.
ΑΝ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πώς λέγεται, δηλαδή;
Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Δεν τολμώ να το πω. Ομως εσείς καταλαβαίνετε τι διαπράττετε.
ΑΝ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αίσχος (θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).
Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Λέμε δηλαδή στον λαό ότι οι καλοί οικονομικοί διαχειριστές υπουργοί Αμυνας του ΠΑΣΟΚ πέταξαν 400 δισ. δραχμές στον βρόντο. Ή ηλίθιοι ήσαν ή ιδιοτελείς.
ΑΝ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αυτό είναι απαράδεκτο.

Νέο Ξεκίνημα - Ανεξάρτητοι ΕΤΕ ΔΕΗ:Σταθεροί στα λόγια μας ψηφίσαμε τα ονόματα που μπήκαν σε σχέση με την αναλογικότητα που διαμορφώθηκε


Μετά από 3μιση μήνες σήμερα το απόγευμα η ΕΤΕ ΔΕΗ απέκτησε επιτέλους προεδρείο.
Για ακόμη μια φορά είχαμε μία επεισοδιακή συνεδρίαση με διακοπές , διεργασίες και αποχωρήσεις.

Συγκεκριμένα Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Μανώλης Τωμαδάκης (ΔΑΚΕ- ΕΤΕ) , Γεν. Γραμματέας ο Κώστας Μανιάτης (ΕΑΜΕ) και ταμίας ο Παναγόπουλος. Οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν στο επόμενο συμβούλιο.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι παρατάξεις ΕΠΑΔ(Βλαστός) και η ΣΑΔ (Μιχαλάτος)
Η παράταξη της ΕΣΚ-ΕΤΕ(ΠΑΜΕ) ψήφισε λευκό και το "ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ" ψήφισε το νέο προεδρείο.

Αξίζει να τονίσουμε ότι 10 λεπτά πριν την ψηφοφορία είχαμε μια μεγάλη ανατροπή.
Συγκεκριμένα το Ψηφοδέλτιο του ΕΑΜΕ , έχασε την πρώτη θέση αφού δεν το στήριζαν πλέον οι 3 από την ΣΑΔ και έχοντας χάσει και τον Σκαλίντζη είχε απομείνει με 6 συμβούλους.

Σαν ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ από την πρώτη στιγμή είχαμε δηλώσει και υποστηρίξαμε συνεχώς ότι το νέο προεδρείο θα πρέπει να προκύψει από την βάση της αναλογικότας και να είναι αντιπροσωπευτικό των δυνάμεων που υπάρχουν.

Παρόλο που έχουμε μόνο έναν σύμβουλο στους 31 , μέχρι την τελευταία στιγμή τηρήσαμε τα όσα λέγαμε χωρίς διεργασίες, μυστικές συμφωνίες και διάφορα σχέδια.

Μετά από τόσους μήνες που το μεγαλύτερο σωματείο στην ΔΕΗ παρέμενε χωρίς όργανα , έπρεπε να εκλέξουμε και αν μην ακολουθήσουμε τον επικίνδυνο κατήφορο που έχει πάρει για παράδειγμα η ΓΕΝΟΠ.
Σταθεροί στα λόγια μας ψηφίσαμε τα ονόματα που μπήκαν σε σχέση με την αναλογικότητα που διαμορφώθηκε.

Λυπόμαστε ιδιαίτερα για όσα συνέβησαν τον τελευταίο καιρό στο σωματείο μας. Η συμπεριφορά που έδειξαν ορισμένοι συνδικαλιστές αποτελεί κακό παράδειγμα και πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τακτικές παρασκηνίων , ανταλλαγών θέσεων και μοιράσματα καρεκλών.

Η συνέχεια για την ΕΤΕ θα είναι εξίσου δύσκολη. Τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί και οι εργαζόμενοι περιμένουν από εμάς επιτέλους καθαρές κουβέντες , διαφανείς διαδικασίες και να δείξουμε όλοι μας το αίσθημα ευθύνης που απαιτείται.

ΔΑΚΕ-ΕΤΕ:ΜΕ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΞΕΠΛΥΝΟΥΝ ΤΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥΣ
Δυστυχώς την ώρα που οφείλουμε να είμαστε σε αγωνιστική επαγρύπνηση και το μυαλό και η ψυχή μας να είναι κοντά στους συναδέλφους και στα προβλήματα τους, αναγκαζόμαστε να απαντάμε σε επιτηδευμένες ανακρίβειες και σε αποκρουστικά υποκριτικές θέσεις και απόψεις. Η παράταξη της ΕΠΑΔ και οι υπόλοιποι κλώνοι της ΠΑΣΚΕ χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, πιστεύουν ότι με το να αλλάζουν θέσεις, απόψεις, ανάλογα όπως τους βολεύει για να ξεπλυθούν από το αμαρτωλό συνδικαλιστικό τους  παρελθόν, αποσιωπούν εσκεμμένα ότι οι ηγεσίες τους και τα ίδια πρόσωπα που έδιναν δήθεν μάχες εναντίον του ξεπουλήματος της ΔΕΗ, ψήφιζαν στο πρόσφατο παρελθόν τα εξής:

- Την διάσπαση της ΔΕΗ σε θυγατρικές και την μετοχοποίηση της Επιχείρησης.

- Ψήφιζαν την τελευταία προβληματική ΕΣΣΕ και άνοιγαν το δρόμο της μεταθετότητας και της κινητικότητας στον Όμιλο ΔΕΗ ακυρώνοντας κατακτήσεις ετών.

- Πρωτοστάτησαν στη κατεδάφιση του ασφαλιστικού με το με το περιβόητο «εφεξής» (αν και τα στελέχη της τότε ενωμένης ΠΑΣΚΕ, πανηγύριζαν) δημιουργώντας χαοτικές εργασιακές και ασφαλιστικές καταστάσεις.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Η ΔΑΚΕ-ΕΤΕ/ΔΕΗ δεν χάιδεψε ποτέ την αποτυχημένη και ανάλγητη διοίκηση Ζερβού, ούτε και τις προηγούμενες διοικήσεις και δεν έκανε επιλεκτική συνδικαλιστική δράση όπως έπρατταν οι «πρώην σύντροφοι» κάνοντας ντου και μπούκες παρέα με υπουργούς του ΠΑΣΟΚ ενώ τώρα ανταλλάσουν «δημοκρατικές» μαχαιριές. Επίσης να υπενθυμίσουμε ειδικά στην ηγεσία του ΕΠΑΔ, ότι ξεπερνούν σε εμμονές και παράνοια ακόμα και τους πρώην καθοδηγητές τους, διεκδικώντας τα πάντα ενώ οι εργαζόμενοι τους κατέταξαν στην τέταρτη θέση.
Παραπλανητικά κτυπούν την παράταξη μας ενώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα συνεργάστηκαν άψογα και αδιαμαρτύρητα με τον σημερινό Πρόεδρο της ΕΤΕ, από τη θέση του Γεν. Γραμματέα. Αγαπητοί συνάδελφοι του ΕΠΑΔ, η ΔΑΚΕ-ΕΤΕ ήταν πάντα μπροστά σε όλες τις αγωνιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις σεβόμενοι τις πλειοψηφίες που διαμορφώνονται δημοκρατικά στο Συνδικάτο και συγκρούστηκε ακόμη και πάλεψε με κάθε αγωνιστικό μέσο που διαθέτει ώστε να μην διαμελισθεί η Επιχείρηση.
Δυστυχώς για το ΕΠΑΔ, η ιστορία γράφει ότι οι τωρινοί εκλεγμένοι σύμβουλοι σας, ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ και άνοιξαν με την απαράδεκτη στάση τους, την πόρτα του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ, σπάζοντας το ενιαίο σχίσμα της Επιχείρησης σε όμιλο ΔΕΗ. Αυτά γράφει η ιστορία… διότι αρκετοί από εσάς ψηφίσατε με εντολή της τότε ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ το ξεπούλημα της ΔΕΗ, οπότε όσες ψευτοεπαναστατικές ανακοινώσεις και αν εκδώσετε δεν μπορείτε να ξεγελάσετε τους συναδέλφους.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Η θέση μας ήταν πάντα υπέρ ενός αναλογικού-αντιπροσωπευτικού προεδρείου και σε προηγούμενες συνεδριάσεις για να ξεφύγουμε από την εμπλοκή που δημιούργησαν οι κλώνοι της ΠΑΣΚΕ και η ΣΑΔ, ανακοινώσαμε ότι είμαστε ανοικτοί και σε προγραμματικό προεδρείο ώστε η ΕΤΕ να μην μείνει χωρίς ηγεσία. Διότι πάντα υποστηρίζαμε το αναλογικό-αντιπροσωπευτικό είτε με συνδικαλιστική είτε με πολιτική πλατφόρμα. Ξεχνούν επιλεκτικά οι εκπρόσωποι του ΕΠΑΔ ότι το δικαστικό γαϊτανάκι και τον διασυρμό της ΕΤΕ, το ξεκίνησαν οι ίδιοι άνθρωποι που αγκαλιαζόντουσαν μαζί στις πορείες και έδιναν δημόσια όρκους αγωνιστικότητας ενώ παράλληλα διοριζόντουσαν Πρόεδροι από τους σημερινούς «νεκροθάφτες».
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Η ΔΑΚΕ-ΕΤΕ/ΔΕΗ και στην προηγούμενη ανακοίνωση της, είχε δηλώσει ότι μόλις ξεκαθαρίσουν στο ΕΑΜΕ ποιοι και πόσοι είναι αριθμητικά (είχαν εκλεγεί 11 σύμβουλοι) τότε θα ψηφίσει και το ανάλογο προεδρείο ώστε να δοθεί ένα τέλος στην αγωνία των συναδέλφων και στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί. Από την στιγμή που η ΣΑΔ (Μιχαλάτος) είχε εκλέξει τρεις συμβούλους αλλά αποχώρησε από το ψηφοδέλτιο του ΕΑΜΕ, όπως είχε κάνει νωρίτερα και η ΠΑΣΚΕ (Σκαλίντζης) και δήλωσαν ξεχωριστές παρατάξεις, απέμειναν οι 7 σύμβουλοι του ΕΜΕΙΣ(Μανιάτης) με συνέπεια το συγκεκριμένο ευκαιριακό εκλογικό σχήμα να απωλέσει την πλειοψηφία του.
Την εξέλιξη αυτή αποδέχτηκε ο συνάδελφος Μανιάτης τόσο στη συγκεκριμένη συνεδρίαση όσο και με ανακοίνωση του στην οποία δημόσια παραδέχεται ότι δεν έχει την πλειοψηφία για την εκλογή Προέδρου λόγω ότι έμεινε με 7 συμβούλους ενώ η ΔΑΚΕ διέθετε δύο περισσότερους.

Συνεπώς η θέση του Προέδρου βάση της αναλογικότητας ανήκει στη ΔΑΚΕ και με βάση αυτή την εξέλιξη διεκδικήσαμε και αναλάβαμε τη θέση του Προέδρου αφού η πλειοψηφία των συμβούλων (εκλέξαμε 9)ανήκει στη παράταξή μας.
Συνάδελφοι, η ΔΑΚΕ/ΕΤΕ δεν πρόκειται να ακολουθήσει άλλο τον ολισθηρό δρόμο της άγονης αντιπαράθεσης και του εμφυλίου μέσα στο ιστορικό σωματείο που ονομάζεται ΕΤΕ-ΔΕΗ. Ας αναλάβουμε όλοι πλέον τις ευθύνες μας και να αγωνιστούμε με σοβαρότητα και αποτελεσματικές δράσεις  για να θεμελιώσουμε  σχέσεις εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης με τα μέλη μας και με τους εργαζομένους του Ομίλου ΔΕΗ. Στο χέρι μας είναι…


                                          ΔΑΚΕ-ΕΤΕ/ΔΕΗ