Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Tο νέο μοντέλο που θα ισχύσει από τα μέσα του 2014 (target model) .Εκτός της ημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τέθηκαν από την 1η Αυγούστου εννέα από τις παλιότερες μονάδες της ΔΕΗ, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν πάψει να παράγουν, λόγω αντιοικονομικής λειτουργίας.

Οι μονάδες της ΔΕΗ που τέθηκαν εκτός αγοράς από την 1η Αυγούστου είναι οι εξής (σε παρένθεση το καύσιμο και η εγκατεστημένη ισχύς):ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου Νο 8 (συμβατικός λέβητας με φυσικό αέριο, 151)
ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου Νο 9(συμβατικός λέβητας με φυσικό αέριο, 188)
ΑΗΣ Αλιβερίου Νο 3 (πετρέλαιο, 144)
ΑΗΣ Αλιβερίου Νο 4 (πετρέλαιο,144)
ΑΗΣ Λαυρίου Ι (πετρέλαιο, 123)
ΑΗΣ Λαυρίου ΙΙ (πετρέλαιο, 287)
ΑΗΣ Λαυρίου ΙΙΙ (συνδυασμένου κύκλου «πατέντας ΔΕΗ» με φυσικό αέριο, 173)
ΑΗΣ Λιπτόλ Ι & ΙΙ (λιγνίτης, 30&8)
ΑΗΣ Πτολεμαίδας ΙΙ (λιγνίτης, 116 ).

Η θέση τους σε ψυχρή εφεδρεία είχε προαποφασιστεί στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του μηχανισμού πληρωμής αποδεικτικών διαθεσιμότητας ισχύος (ΑΔΙ) και του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους.Οι αλλαγές που εισηγήθηκε η ΡΑΕ και αποδέχτηκε το υπουργείο ΠΕΚΑ, έχουν ως στόχο την σταδιακή προσαρμογή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στους όρους που θα διαμορφώσει το νέο μοντέλο που θα ισχύσει από τα μέσα του 2014 (target model) αφ' ενός και στην διατήρηση σε λειτουργία μονάδων που η λειτουργία του είναι αποδοτική και κυρίως μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συστήματος, μετά την απότομη και μεγάλη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ισοζύγιο.

Έτσι προβλέφθηκε ταυτόχρονα με την απόσυρση των παλαιών μονάδων της ΔΕΗ, η πληρωμή των μονάδων φυσικού αερίου που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της συγκυρίας (υψηλός βαθμός απόδοσης, ευελιξία για την διατήρηση της ισορροπίας στο σύστημα λόγω υψηλής παραγωγής ΑΠΕ). 

Οι μονάδες αυτές θα αμείβονται με ένα επιπλέον Αποδεικτικό Διαθεσιμότητας Ισχύος για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο σύστημα, το ύψος του οποίου ορίστηκε σε 56.000 ευρώ ανά εγκατεστημένο μεγαβάτ και έτος.


Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ, την αμοιβή αυτή θα εισπράττουν 4 μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ και 7 μονάδες ανεξάρτητων παραγωγών (ιδιωτικές) με ισχύ 1.823 και 2.560 μεγαβάτ αντίστοιχα.


Οι μονάδες φυσικού αερίου που θα εισπράττουν το επιπλέον Αποδεικτικό Διαθεσιμότητας Ισχύος είναι οι εξής (σε παρένθεση η ιδιοκτησία και η ισχύς σε μεγαβάτ):

Άγιος Νικόλαος Protergia (Μυτιληναίος, 432,7)
ΑΗΣ Αλιβερίου V (ΔΕΗ, 420)
Ενεργειακή Θεσσαλονίκης (ΕΛΠΕ-Edison 389)
Elpedison Θίσβη (ΕΛΠΕ-Edison, 410)
Ήρων ΙΙ Βοιωτίας (ΤΕΡΝΑ-GdFSuez, 422)
Ήρων Θερμοηλεκτρική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ (Ανοικτού κύκλου, ΤΕΡΝΑ-GdFSuez 49,3 Χ 3)
Korinthos Power (Μυτιληναίος 65%-Μότορ Οιλ 35%, 433)
ΑΗΣ Κομοτηνής (ΔΕΗ, 476)
ΑΗΣ Λαυρίου IV (ΔΕΗ, 550)
ΑΗΣ Λαυρίου V (ΔΕΗ, 377).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου